8th June 2023

La priyè - Riche Charles

Fan Rating!

On 0 5
Discography:

BGospel newsletter

Len priye sentespri pran plas nan nou
Len priye sentespri rejwi nan nou
Len priye nanm nou vin fò, lesprin vin lib
Len ret nan konsekrasyon

Lèn priye everything enmi k 'kanpe devann yo febli
Lachè pa ka kontrolenn
Lèn priye, pisans Bondye anvayi nou
Lèn rete nan the priyè
I
Bondye pa pale poul di
Men li pale li li
All its naked in the priyè
Ke volonte pawòl li vle
Depi n 'priye ak lafwa
All miray ki drese devan n '
Yo pap kanpe yap kraze

Dan Luiten & Jonathan Mercier & Sabrina Lefaux Voisin (Live in Paris) - You are faithful (video)
>

Le priye moun ki malad yo geri
Len priye moun ki tris yo jwenn lajwa
The priye pisans nou vini double
L n 'rete nan lapriye

Rate this music

Text Consistency
Artistic quality
Musical quality
Sound Quality
Video quality
Voice Quality
Added values

PollsVote

June 25, 2023 | Signature sale “Sous bonèm” by Romy Laguerre

pastor Romy Laguerre Album title: SOUS BONÈM SPECIAL GUESTS: Pst. DELLY BENSON | BARBARA C. CASSAMAJOR Pst. GREGORY PAUL | ROLANDE L. ETIENNE LEILA C. METELLUS | B DANCE BLESSED JEMIMAEL PAUL
REGISTER YOURSELF