31th May 2023

Jèn ou se legliz la - Riche Charles

Fan Rating!

On 0 5
Discography:

BGospel newsletter

We can weigh pa janmen
Pa janmen meprize jenès li
Men tou s'se his model
Nan sosyete a
Nan konpòtman li ak aksyon the
Li dwe shows the model is yon veso
Yon veso k 'pot lwil sentespri

Rich Charles
Jèn or legliz the
Bondye konte sou or anpil
Se or ki fòs ansyen yo
Ak egzanp timoun yo
Or dwe yon solda
Kap pot flanbo sentespri has
Or bwezwen toujou briye
II
Lying pyès ansyen pa anpeche
Yen yo egzèse ministry yo
Men pitow ba yo lebra
Toujou sonje yo nan lapriyè
Ankouraje yo, konseye yo
Paske se yo k 'dwe kontinye
All travay nou te fè yo
Bridge
Je t'nou se senbòl flè ak enèji
Repeatingly fòs ansyen fòs ansyen yo
Je t'nou se senbòl flè ak enèji
Nap bay good egzanp ak all timoun yo
Nou balances ant granmoun ak timoun yo
No reprezante mass fòs legliz the
I'm okenn jen pa janmen
Pa janm goes up
Sou ansyen yo
Men all granmoun yo
Pa janm minimize jen yo

Paske's new sound
Kap travay nan wayòm kris
Ansyen yo te the
E kounye has se yen ki

Rate this music

Text Consistency
Artistic quality
Musical quality
Sound Quality
Video quality
Voice Quality
Added values

PollsVote

Dominique Zorobabel x Frédérica Aratus – Kado Bondié (video)

Lyrics Dominique Zorobabel x Frédérica Aratus - Kado Bondié (official clip) NEW CLIP KADO BONDIÉ to remind us of all the benefits of our Lord Jesus Christ and his daily generosity towards us.....Let us be grateful! Thank you to our Heavenly Father for having guided us towards talented collaborators, and who, at every moment, has allowed us to share wonderful moments. Thank you to those who have contributed to...
REGISTER YOURSELF