Gospel musicCreole musicFrancette Obel NOEL - mwen pa yon aksidan (Video and lyrics)

Francette Obel NOEL – mwen pa yon aksidan (Video and lyrics)

New

Test yourself

lyrics

Francette Obel NOEL – MWEN PA YON AKSIDAN (Official Music Video)

GOTLO MIZIK - Sanktifikasyon (video)
>

Plan lavi m'trase
Nan de pla men Bondye
Pa gin anyin pou m' pè
Paske l' pa konn' fè erè

Plan lavi m'trase
Nan de pla men Bondye
Pa gin anyin pou m' pè
Paske l' pa konn' fè erè

Lavi mwen asire
Bonè mwen asire
Avni mwen asire
Pa gen anyen pou m' pe no
Pa gen anyen pou m' pè no no

Lavi mwen asire
Bonè mwen asire
Avni mwen asire
Pa gen anyen pou m' pè
Pa gen anyen pou m' pè no no

O lavi m' pa yon aksidan
Paske Bondye m' nan
Plan everything bagay

O lavi m' pa yon aksidan
Paske Bondye m' nan
Plan everything bagay

Lavi mwen asire
Bonè mwen asire
Avni mwen asire
Pa gen anyen pou m' pe no
Pa gen anyen pou pe no no no

O lavi m' pa yon aksidan
Paske Bondye m' nan
Plan everything bagay

O lavi m' pa yon aksidan
Paske Bondye m' nan
Plan everything bagay

, Bondye pa konn fè erè
Sa bouch li di men l' akonpli l'

, Bondye pa konn fè erè
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Men the akonpli the
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Li fidèl, li reyèl, li fò e li pwisan pa gin tankou l' non
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Lè l' di wi pèsòn pa ka di non sa bouch li di
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Li bay lòd, li bay lòd
All bagay kreye
Sa bouch li di men l' akonpli l'

He's the faithful God
He's the wonderful God
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Ou ka always konte sou promise li yo
Sa bouch li di men l' akonpli l'

Lew Mouri Ki Kotew Prale? - LIG Evanjelis Lari (video)
>

: Youtube link of the video

Bondye pral aji - brother Vio the evangelist ft Jerry Tezume (video)
>

Rate this music

Text Consistency
Artistic quality
Musical Quality
Sound Quality
Video quality
Voice Quality
Added values

SurveyVote

Fan Rating

Quantity (0)

Fans haven't rated this music yet.

CCA Assessment

Francette Obel NOEL – mwen pa yon aksidan (Video and lyrics)

Fan Rating

On 0 5
00:04:58

Venante Paul – Bondye meveye (video)

Venante Paul - Bondye meveye (video) Venante Paul offers us his first single entitled "Bondye Mèveye"! This song is inspired by a true story that goes back...
REGISTER YOURSELF
to the BGospel Magazine Hebdo newsletter
×