let's wake up

82 Let’s wake up – Lemonn se pa lakay mwen

1 Lemonn se pa lakay mwen, Nan syèl mwen prale; Trezò mwen...

81 Let us wake up – Ou bezwen konnen kòman Jezi te sove mwen

1Or bezwen konnenKòman Jezi te sove mwen?Li te vin...

80 Let's wake up – Mwen renmen sings yon si bèl istwa

1 Mwen renmen sings yon si bèl istwa, Depi Kris te...

79 Let us wake up – Otrefwa m te kouche

1 Otrefwa m te kouche, Je louvri m tap panse Ak kòmannman...

78 Let’s wake up – Depi nan tan lontan

1 Depi nan tan lontan Lèzòm te toujou mechan Kayen touye Abèl...

77 Let us wake up – Yon jou m te pèdi nan chemen an

1 Yon jou m te pèdi nan chemen an Mwen pa...

The most popular

91 Let us wake up – Enter quickly into the true path

1 Quickly enter the true path, Believe, sinner, in the truth Of Christ receive life at last You will be saved. Chorus Oh! Come without delay (twice) Accept Jesus you will be...

74 Let us wake up – Bò then Jakòb la yon jou Senyè a

1 Bò pui Jakòb la yon jou Senyè a Rankontre yon Samaritèn Ki vini pran dlo, Jezi mande li bwè Fanm sila etone Eske ou pa konnen Jwif avèk Samaritèn Pa...

75 Let us wake up – Mwen sonje yon jou

1 Mwen sonje yon jou Kijan mwen te malad Doktè te di konsa Li pa kwè map sove Paranm yo tande sa, Yo tout te pran kriye Men Jezi te pale...

90 Let's wake up – In the valleys and on the mountains

1 In the valleys and on the mountains In the light of a divine ray, Jesus my redeemer accompanies me, He is my guide until the end. Chorus Heavenly clarity! Heavenly clarity! Full...

79 Let us wake up – Otrefwa m te kouche

1 Otrefwa m te kouche, Je louvri m tap panse Ak kòmannman Jezi Te bay disip li yo Mwen te santi lè sa a, Yon gran transfòmasyon Yon rivyè tap koule Nan...

73 Let us wake up – Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen

1 Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen Depi li jwenn mwen zafèm tou chanje Nan prizon djab la Kris banm libète Wi Jezi te delivrem. Kè Jezi te...

80 Let's wake up – Mwen renmen sings yon si bèl istwa

1 Mwen renmen sing yon si bèl istwa, Depi Kris te sanntifye mwen, E nanm mwen te jwenn yon kado, lajwa, Depi Kris te sanntifye mwen. Refren Mwen pap jan...
×