Kreyol singing

76 kreyol – Sa nou bay nan lofrann

1Sa nou bay nan lofrannNou bay li pou Jezi,...

77 kreyol – Byen lwen lòtbò path an

1Byen lwen lòtbò chemen anNa gen randevou, Mwen menm avèk...

78 Kreyol – Mwen you deside

1Mwen te desidePoum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa)Mwen...

75 kreyol – Ale, ale, wi, pechem ale

1 Ale, ale, wi, pechem ale, Kounyè a mwen lib E kè...

74 kreyol – Espwa lemonn se Jezi

1 Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan li. (2 liy,...

The most popular

76 kreyol – Sa nou bay nan lofrann

1Sa nou bay nan lofrannNou bay li pou Jezi, (2 liy, 3 fwa)E li va ban nou always.2Pati ki pou JeziNan sa Jezi ban...

78 Kreyol – Mwen you deside

1Mwen te desidePoum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa)Mwen pap tounen. (2 fwa) 2 Lemonn dèyè dom, Lakwa devan jem, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2...

77 kreyol – Byen lwen lòtbò path an

1Byen lwen lòtbò path anNa gen randevou,Mwen menm avèk ou.Byen lwen lòtbò path anMa kontre nan bèl peyi sa a ak ou.2Si ou rive...

75 kreyol – Ale, ale, wi, pechem ale

1 Ale, ale, wi, pechem ale, Kounyè a mwen lib E kè mwen ap sings: Pechem nan pi fon lanmè, Jezi te wetel pou mwen. Mwen va viv etènèlman, Amen! Pechem...

74 kreyol – Espwa lemonn se Jezi

1 Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan li. (2 liy, 2 fwa) Li va bay jwa ak lapè, Wete sad ak peche. Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan...
×