30th May 2023

Akolad - Ginou P. Taverne

Fan Rating

On 0 5

BGospel newsletter

Recommended

Yon pòv te sèl
You have a chance, li pat gen espwa wè
Rad li chire, li tranble nan lonbraj
Jezi vini, tènèb li vinn limyè
Lè Kris vini, pans satan finn brize
The Kris vini, dlo nan je yo siye
Li pran tristès the vi nou plen ak lajwa
New life changes Kris vini rete
II
Move lespri chase-l lwen lakay li
Pami tonm yo, l-te rete nan mizè
Li koupe kòl le demon anpare li
Jezi vini e lage li menm lè
III
Mwen vle rakonte tou patou
Koman Jezi Kris li renmen mwen
Sou latè li vini yon jou
Pou li bay
Se yon bèl istwa map rakonte
Jezi kri mouri pou nou
An nou sings, an nou adore
Yon Wa ki if renmen
A byen souvan mwen akable
Lavi beat kouraj mwen
Men mwen pa pe Jezi first
For the rekonfòte nanm mwen
Bridge
Moun ki mete nan Jezi
Yon konfians ki san mezi
Yo gendwa pa janm tonbe
Delivrans yo asire (2 fwa)
Praise, The Lord (repeat)

Rate this music

Text Consistency
Artistic quality
Musical quality
Sound Quality
Video quality
Voice Quality
Added values

SurveyVote

Test yourself

Latest Single

REGISTER YOURSELF