31th May 2023
Homelyricslet's wake up79 Let's wake up –...

79 Let’s Wake Up – Otrefwa m te kouche

1

Otrefwa m touches you,

I opened my belly

Ak kòmannman Jezi

Te bay disip li yo

Mwen te santi lè sa a,

Yon gran transfòmasyon

Yon rivyè tap koule

Nah I mwen.

Jezikri apran nou,

Nou dwe gen tèt ansanm

Pi gran kòmannman an,

Se pou youn renmen lòt

Ak tout fòs ak tout kè

Padone brother nou yo

Pi gran kòmannman an,

Se pou youn renmen lòt.

2

Ann Apran padone

All fre ak sè nou yo

Menm lè yo meprizew

Bon papa a padone yo

Pa kriye, pa plenyen,

Reziye or brother mwen

Soufrans lan di se vre

Pran Kuraj.

3

Pataje ak fre ou

Sad li ak penn li

It's Jezi mande

Pou nou youn sufri pou lòt

Pa imilye frè ou, pa imilye sè ou

Nou tout an jeneral se pousyè.

79 Let’s Wake Up – Otrefwa m te kouche

Latest videos online

PollsVote

Your motivation zone here

REGISTER YOURSELF