8th June 2023

10 Voices of awakening – Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans or

1

Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans or

Lèm wè monn sa a

Se men ouk te kreyel,

Zetwal yo la, mwen tande loraj gwonde;

Se pisans or all linivè shows.

Nanm mwen sings nan or Bondye pisan:

Ala ou grand! Ala ou grand! (2 fwa)

2

Lè mwen sonje, Bondye bay sèl pitit li

Poul vin died, se sa ki touche kèm

Sou bwa Kalvè, li buddy all fado mwen,

San li koule pou wete tout pechem.

3

Lè Kris parèt, zanj yo va admire li

La pranm nan syèl nan rejwisans tout tan;

My pwostene nan pyel pou adore there,

E pwoklame: Bondye ala ou gran!

Heavenly Harmony - amonize'n (video)
>
Nattacha Massion Etienne - Papa, Sove Peyi Mwen (Video)
>


Elysee Joseph - map rete tann (video)
>


Marc Nesly Delmot - Mwen Pa Gen Mo
>


James Legenis - pwoblèm pa pwoblèm louwe (audio)
>


Sadrac Pierre ft Aquela Dorvil & Anaïca Fet - Mwen Kwè Nan Fidèlite BonDye - (VIDEO)
>

Latest videos online

PollsVote

Your motivation zone here

REGISTER YOURSELF